ronnebyån

"krutdurken"

Långgölsmålas kraftverk har legat nere för renovering under hösten och arbetet beräknas vara färdigt i februari 2015. Under denna tid kommer allt vatten att släppas förbi kraftverket. 

Namn: Krutdurken 
Flödet under perioden ca: 10 kbm/s  
Totalfallhöjd är 11 m
Totallängd på sektionen är ca: 80 m
Klass:
Snabb,  brant creek med ett vridet dubbeldropp, 3m + 3m.
Ilägg direkt vid översta dammluckan. ( mycket stökigt )
Upptag strax efter vägbro på vänster sida

Varning: Nedan för andra droppet finns meter stora block, de flesta på vänster sida.
                   Risk för allvarliga skador om man går runt.


Vägbeskrivning: Från Ronneby kör 15km mot Växjö på väg 27. sväng höger i Backaryd och kör 6km mot Möljeryd ( Möljerydsvägen ). När du kommer fram till Långgölsmåla kraftverk fortsätt över vägbro så ser du forsen.

First descent 2014-10-15, Håkan Andersson.