Allemansrätten.

Allemansrätten ger oss rätt att befinna oss i naturen, gå i skogar och paddla i åar. Den ger oss också skyldigheten att ta vara på densamma!

 

Ta hänsyn till andra människor som vistas där. Ta med ert skräp hem eller släng det i soptunnor om sådana finns på plats.

Stör ej boende i områdena.

Är området ett naturresarvat, ta reda på vad som gäller just där och följ det

 

Tänk på att forsarna är något som vi vill kunna njuta av lång tid framöver. Det finns forsar som blivit avstängda för paddling för att bestämmelser ej följts. Det vill vi undvika.

 

Så paddla gärna och mycket, men kom ihåg att visa hänsyn!!